ALLE COMPETITIEWEDSTRIJDEN ZIJN TOT NADER BERICHT AFGELAST.

BESTUUR COMPETITIE NOORD GRONINGEN.


Voorzitter:
G.Hulzebos  Tel. 0596-619127 of 06-31072282 E-mail: g.hulzebos.1@home.nl
Secretaris:
Mw. A. van Asperen  Tel. 050-3012776 E-mail. Ariena.van.asperen@gmail.com
Penningmeester:
W.Stratingh  Tel. 06-20161428  E-mail: wolter@competitienoordgroningen.nl
Alg. adjunct:
Mw.S.Kempinga Tel. 0596-614027 E-mail: kempinga.h@home.nl
Mw. Jellie Tolner Tel. 06-50831461 E-mail: klaas.jellie@home.nl
Wedstrijdleider:
W.Stratingh Tel. 06-20161428. E-mail: wolter@competitienoordgroningen.nl